Metóda Odpustenia

Nájdem problém, pomenujem ho, prijmem a je preč :-).

Metóda Odpustenia, ktorá je podobná metóde RUŠ, rieši akékoľvek problémy: psychické (emočné), fyzické (telesné), mentálne (myšlienkové)… Často sa nachádzame v krízových a zlomových okamžikoch života, riešime zásadné životné problémy a situácie, vzťahové, pracovné, osobné problémy.

Metóda Odpustenia dokáže riešiť  tiež akúkoľvek prežitú traumu. Ak vám niekto ublížil (prepadol vás, znásilnil, okradol…), alebo ste niekomu ublížili vy (napríklad pri dopravnej nehode) – takáto záťaž sa dá úplne vyriešiť, akoby sa nikdy nestala. Výsledkom je, že nepríjemné pocity sú úplne „vyčistené“, no prežitá skúsenosť v človeku zostáva a on takú situáciu už znova nezažije. Je pritom jedno ako dávno/nedávno k situácii došlo. 

Klienti si touto metódou dokážu vyriešiť krízu vo vzťahu (aj tú finančnú), akékoľvek starosti, obavy, strachy, fóbie, aj sociálne fóbie, úzkosť, ľútosť, smútok, depresiu, stres, zlosť, nenávisť, hnev, žiarlivosť, závisť, prežitý šok, posttraumatickú stresovú poruchu (PTSD, z angl. Posttraumatic Stress Disorder), pocit samoty, nelásky, odlúčenia, márnosti, pocit vyhorenia, strach zo smrti, strach z utrpenia a bolesti, myšlienky na samovraždu, anorexiu, bulímiu, alergie, bolesti hlavy a migrény, traumy z rozvodu i rozchodu – či už k nemu došlo nebo ešte nie; z potratu, úmrtia blízkeho človeka aj milovaného zvieratka, a akékoľvek zdravotné problémy.

Ľudia však majú rôzne dispozície a sú rôzne vnímaví k svojim pocitom, preto vznikol postupne ucelený systém, aby metóda mohla pomôcť všetkým typom ľudí. 

Metóda Odpustenia vychádza z niekoľkých jednoduchých zásad

  1. Nepríjemné pocity vznikajú po myšlienke.
  2. Akákoľvek situácia nie je sama o sebe dobrá ani zlá, je neutrálna. Až našim pomenovaním – teda po myšlienke – sa pripájajú nepríjemné či príjemné pocity, alebo zostanú neutrálne podľa toho, akú myšlienku si slobodne zvolím.
  3. Autor metódy, pán Karel Nejedlý, vo svojej dlhoročnej terapeutickej praxi s tisíckami klientov prišiel k poznaniu, že pocit nasleduje vždy po myšlienke. Prácou na sebe a so svojimi klientmi si túto pravdu denne overujeme.

Čo je podstata tejto terapie?

Princíp metódy je veľmi jednoduchý. Počas práce s Metódou Odpustenia dochádza k uvedomeniu, poznaniu, pochopeniu súvislostí, a k odpusteniu ostatným i sebe samému. 

Pre koho je terapia určená?

Metóda je určená pre všetkých, ktorí vedia, že majú problém/y a sú rozhodnutí ich vyriešiť. Je určená pre prácu terapeuta s klientom, a predovšetkým pre individuálnu prácu jednotlivca so sebou samým.

Je možné absolvovať terapiu na diaľku?

Vo výnimočných prípadoch dá, ale osobný kontakt je výhodou pre klienta. Pracujem totiž s klientom ako celkom, vyhodnocujem veci podľa jeho vzhľadu, správania, mimiky, držania tela…

Cenník

Terapia Odpustenia

Terapia Odpustenia trvanie terapie 180 – 240minút, cena 140,-EUR 

*je veľmi vhodné kombinovať s terapiou Access Bars alebo Životné mapy