Liečenie v pyramíde

Liečivé účinky pyramíd sú známe po celom svete už niekoľko tisícročí. Môžete sa s nimi stretnúť v Egypte, Mexiku, USA, či v neďalekej Čiernej Hore.

Sú odkazom minulých generácií a témou mnohých vedcov, filozofov, veriacich. Bolo urobených nesčetné množstvo vedeckých štúdií a mnohé z nich sa zamerali hlavne na liečivé účinky pyramíd.

Z tých najznámejších sú závery z Ruskej akadémie vied, ktorá jednoznačne potvrdzuje, že pobyt pod pyramídou zlepšuje fyzické i psychické zdravie, podporuje imunitu, povzbudzuje činnosť vnútorných orgánov, zlepšuje metabolické procesy v tele, reguluje krvný tlak, zlepšuje pohyblivosť tela, … otvára vedomie a napomáha na cesta hľadania samého seba.

Ak zatiaľ neviete ako s pyramídou pracovať, ponúkam vám túto možnosť ako vaši sprievodcovia.

Výrazne zrýchľuje cestu človeka do meditatívneho stavu.

Pri meditatívnych stavoch výrazné zrýchlenie a skvalitnenie vizualizácií a odpovedí.

Pri dlhodobom užívaní pyramíd celkové výrazné zlepšenie kvality života.

Čo potvrdzuje ruská akadémia vied?

Pyramidálna energia ovplyvňuje imunitný systém živých organizmov. Potvrdzuje to napríklad pokus s dvomi kontrolnými vzorkami myší, kde jedna bola vystavená stálemu pobytu v pyramíde počas dvoch týždňov a druhá bola mimo pyramídu. Obe skupiny boli potom nainfikované smrtiacou dávkou vírusu salmonella typhy murium. Všetky myši mimo pyramídy boli usmrtené, ale až 40% myši, ktoré boli predtým v pyramíde prežili.

Voda vystavená účinkom pyramidálnej energie má silný protirakovinový účinok.

Ivanovskii virologický inštitút potvrdil účinky pyramídy na nekolerovanie koncentrácií venoglobulínu. Výskum jednoznačne potvrdil , že protivírusová aktivita venoglobulínu neklesá menšou koncentráciou. Úplne prestala kolerovať s koncentráciou. Aj tisíc násobne menšie koncentrácie mali rovnaký účinok, ako pôvodne koncentrácie!

Ruská akadémie vied zaoberala negatívnym účinkom chemických liekov, preparátov, ktoré sprevádzajú niektoré druhy liečby. Vystavili tieto lieky účinkom pyramidálnej energie priamo v ich energetickom lúči a nad liekmi umiestnili vodu. Pyramída dosiahla prenos liečebných funkcií, bez obmedzenia ich kladného účinku do vody, kde už sa ale nenachádzali žiadne negatívne/vedľajšie účinky. Takže vieme dať „lieky“ bez negatívnych účinkov!

Výskumný ústav teoretickej a experimentálnej biofyziky na 21 dní vystavil účinkom pyramidálnej energie 10% roztok kuchynskej soli. Potom tento užívali vnútorne aj vonkajšie kontrolná vzorka myší. Výskumný ústav potvrdil výrazné zníženie účinkov stresu. Ukazovateľom bol počet lymfocitov, ktoré korelujú s úrovňou stresu.

Ivanovsky virologický inštitút potvrdil , že ionizovaná pyramidálna voda je veľmi účinná na všetky formy žltačky. Svoj výskum uzavrel konštatovaním, že pitie pyramidálnej vody má silný účinok proti žltačke.

Pyramída má výrazné protirakovinové účinky na všetky druhy onkologických ochorení.

Ako vyzerá tá naša pyramída?

Je postavená z čisto prírodných materiálov o rozmeroch 5x5m . Je orientovaná identicky s egyptskými pyramídami . Je energeticky jednou z najsilnejších pyramíd na Slovensku (jej účinok je možné zvýšiť pridaním Fibonacciho špirály – ak ste si na účinky pyramídy už zvykli).

Raritou v našej pyramíde je prítomnosť  včielok až s 8 úľmi – jar až jeseň (včely nelietajú voľne v priestore, netreba sa obávať uštipnutie), ktoré energeticky veľmi silne prispievajú k liečeniu. Viac informácii o liečivých účinkoch včiel nájdete v sekcii Apiterapia.

Ako funguje pyramída?

Slovo pyramída je z gréckeho pyro-oheň a amid-nachádzať sa v strede.
Samotné slovo pyramída nám oznamuje tajomstvo, ktoré v sebe táto stavba ukrýva – „oheň v strede“.

Mohla teda byť akýmsi kozmickým kondenzátorom transormujúcim alebo produkujúcim bio kozmickú energiu neznámej podstaty. Táto blahodárna energia je nazývaná prána, orgon, animálny magnetizmus, bioplazmatická alebo biokozmická energia.

Odporúčaná dĺžka pobytu v pyramíde

V pyramíde je možné stráviť 45 – 120 minút. Na začiatok odporúčame určite začať so 45 minútovým vstupom a pobyt postupne predlžovať.

Počas pobytu v pyramíde môžete sedieť, či ležať, počúvať relaxačnú hudbu, alebo spočívať len tak v tichu – záleží na vás.

Aké ďalšie účinky má pyramída?

Prečisťuje myslenie, zvyšuje koncentráciu, inšpiráciu, pomáha pri hľadaní riešenia problémov

Má výrazné protistresové účinky

Harmonizuje srdcovo-cievny i hormonálny systém

Podporuje metabolické procesy, pomáha pri odtučňovaní

Ničí baktérie, zvyšuje obranyschopnosť organizmu

Zlepšuje stav nervového systému, ukľudňuje, uvoľňuje

Postupne odstraňuje reumatické i iné bolesti

Zlepšuje hojenie rán a zlomenín

Pomáha pri bolestiach hlavy, odstraňuje migrény

Výrazne pomáha pri chronických chorobách a bolestiach

Lieči kožné choroby aj v pokročilom štádiu: Napr. psoriáza

Krvný tlak– nízky/vysoký: V pyramíde sa upravuje na optimálnu hodnotu

Výrazne pomáha pri menštruačných bolestiach

Zlepšuje stav onkologických pacientov, hlavne po chemoterapiách

Lieči opuchy

Výrazne zrýchľuje liečenie chorôb žalúdka a dvanástorníka

Zlepšuje zrast kostí pri zlomeninách

Cenník

Liečenie v pyramíde

Pobyt v pyramíde trvá:
pre 1 osobu 45 minút, cena 15 EUR,
2 osoby a viac – 45 minút 10 EUR/ osoba
pre 1 osobu 90 minút 25 EUR, 2 osoby a viac – 90 minút 20 EUR/ osoba
1 osoba 120 minút 40 EUR, 2 osoby a viac – 120 minút 35 EUR/ osoba
 
Pre zvýšenie účinku odporúčame pravidelnú návštevu pyramídy v týždňových, alebo 2 týždňových intervaloch . Pri zakúpení 10 vstupov, jeden vstup zdarma.
 
Dieťa do 6 rokov (vrátane) v sprievode dospelej platiacej osoby zdarma.
Dieťa 7-15 rokov 50% z platnej ceny v sprievode platiacej dospelej osoby.