Životné mapy

Životné mapy sú  jedinečná diagnosticko-projektívna metóda, ktorá dokáže analyzovať a definovať pojem osobného šťastia. Je určená pre všetkých, ktorí sa rozhodnú zmeniť svoje zaužívané a neslúžiace postoje , návyky, staré vzorce správania, ktoré prevzali od rodičov.

Pomocou Životných máp dokážeme odhaliť podvedomé procesy, ktoré obmedzujú náš osobnostný rozvoj. 

Sú veľmi účinné aj pre deti už od troch rokov. Je to pohľad do duše dieťaťa, ktorý pomáha pochopiť ako dieťa vníma samo seba a ako naňho vplývajú rodinné vzťahy. Zistíme, aké má dieťa strachy a ako je dobré s ním komunikovať, aby sme mu pomohli zvládať rôzne situácie.

Je veľmi dôležité, aby  sme si vyriešili vlastné rany a problémy z minulosti a nemuseli ich prenášať na naše deti.

Mapy vedia odhaliť šikanu alebo zneužívanie, ktoré dieťa niekedy nevie slovne pomenovať alebo vyhodnotiť. Pre rodiny s deťmi, ktoré majú klasifikovanú poruchu pozornosti, sú Životné mapy možnosťou ako pochopiť, čo v dieťati vyvoláva hyperaktívne reakcie a ako s ním komunikovať, aby mal rodič jeho pozornosť. Keďže som roky pracovala ako učiteľka, je mi práca s deťmi veľmi blízka a ľahko sa dokážem „napojiť“ na dieťa a „načítať“ jeho problémy.

Ako prebieha terapia

Jedno sedenie Životnej mapy trvá dve hodiny a viac, záleží na zložitosti problému. Počas terapie  klient kreslí pod vedením terapeuta na svoju životnú mapu a terapeut sa s ním rozpráva. Na základe toho, čo nakreslí vieme veľmi ľahko vyčítať, aké sú príčiny stavov a situácií, v ktorých sa klient nachádza a prečo sa mu často cyklicky opakujú. Na základe zisteného a uvedomenia si problému, vieme posunúť náš život vytúženým smerom a nezažívať dokola sklamania, strachy, smútok či bolesť.

Stačí jedno sedenie ako terapia?

Už jedno sedenie je mimoriadne liečivé pre klienta. Naštartuje proces, ktorý bol dlhodobo potláčaný. Z vlastných skúseností však môžem povedať, že klienti málokedy zostávajú pri jednom sedení, chcú sa posúvať ďalej a žiť radostnejší život, bez starých „záväzkov“. Vidia zmeny po prvom stretnutí a chcú viac, ísť ďalej.  Viac sedení však nie je podmienkou pre začatie zmeny. 

Je vhodné túto terapiu kombinovať s inou?

Určite odporúčam kombinovať terapiu s terapiou RUŠ. Je to aj cenovo výhodnejšie ako absolvovať obe terapie samostatne a navyše podľa zistení v Životnej mape vieme veľmi pekne obe terapie prepojiť.

Je možné absolvovať terapiu na diaľku?

Vo výnimočných prípadoch dá, ale osobný kontakt je výhodou pre klienta. Pracujem totiž s klientom ako celkom, vyhodnocujem veci podľa jeho vzhľadu, správania, mimiky, držania tela,…

Cenník

Životné mapy 
Životné mapy + RUŠ 

Životné mapy trvanie terapie 120 – 180minút, cena 90,-EUR 

*je veľmi vhodné kombinovať s terapiou RUŠ

Životné mapy trvanie terapie 180 – 240minút, cena 120,-EUR