Tradičná čínska medicína

Tradičná čínska medicína (TČM) je stará už približne 23 storočí a zameriava sa na prevenciu a liečenie chorôb. Čína tak má jeden z najstarších zdravotníckych systémov na svete.

Zameriava sa nielen na liečenie už prejavených ochorení, ale aj na prevenciu, čiže udržiavanie dynamickej rovnováhy Jing Jangu.

Základom je teória piatich prvkov zem , kov, voda, drevo, a oheň, z ktorých sa  podľa tradičnej čínskej medicíny skladá celá príroda a i vesmír.

TČM vidí prepojenie medzi vonkajšími prejavmi ochorenia, častokrát psychického pôvodu a oslabeným, či chorobou postihnutým orgánom, ktorý vonkajšími symptómami signalizuje svoj nedostatok vitality.

TČM hľadá podstatu ochorení, nielen jeho vonkajšie prejavy. 

Ako prebieha vyšetrenie?

Sedenie pozostáva zo štrukturovaného rozhovoru, diagnostiky očnej dúhovky,
diagnostiky podľa jazyka a pulzu,
pozorovania tela a palpácií dôležitých akupunktúrnych bodov a dráh. Následne stanovujeme diagnózu a na základe výsledkov určujeme možnosť liečby a navrhujeme
optimálny spôsob liečenia. 

Koho liečime pomocou TČM?

Chorého, rozladeného, unaveného alebo inak so svojim zdravím nespokojného človeka. To je základný motív prístupu k navráteniu zdravia – liečiť človeka. Nie je možné stabilne zlepšiť kožné problémy, pokiaľ sú v neporiadku hormóny, vyliečiť migrénu bez zvládnutia stresu, zlepšiť trávenie bez úpravy spánku a opačne.

Je možné absolvovať terapiu na diaľku?

Áno, je možné absolvovať vstupnú diagnostiku, vyšetrenia EGA a taktiež všetky kontrolné vyšetrenia aj online na diaľku. Všetky ostatné terapie je potrebné absolvovať priamo u nás.

Cenník

Diagnostika
Vyšetrenie EGA
Kontrolné vyšetrenie
Akupresúra
Akupunktúra
Tvárová akupunktúra
Bankovanie

Diagnostika 60 – 120 minút, cena 50,-EUR

Vyšetrenie EGA 60 -90 minút, cena 15,-EUR / 30 minút

Kontrolné vyšetrenie 30 – 60 minút, cena 15,-EUR / 30 minút

Akupresúra 60 minút, cena 30,-EUR / 60 minút

Akupunktúra 60 minút, cena 30,-EUR / 60 minút

Tvárová akupunktúra 60 minút, cena 30,-EUR / 60 minút

Bankovanie 60 minút, cena 30,-EUR / 60 minút