Tradičná čínska medicína

Zaoberá sa fyziológiou a ochoreniami ľudského tela, ich prevenciou, diagnostikou a liečbou. Zameriava sa na odstraňovanie príčin vzniku ochorení, ktoré hľadá vo funkčných okruhoch (5 elementov) a usiluje o nastolenie opätovnej rovnováhy. Svojimi princípmi a celostným prístupom k človeku má nenahraditeľnú pozíciu v rámci prevencie.Tradičná čínska medicína má viac ako 2500 ročnú históriu pozostávajúcu zo zásadných teórií a neuveriteľne bohatej klinickej praxe vykonávanej generáciami lekárov. Svojimi princípmi a celostným prístupom k človeku má nenahraditeľnú pozíciu v rámci prevencie. Pôsobí priamo pri odstraňovaní príčin vzniku samotných fyzických či psychických porúch.

Vedecky je dokázané jej priame pôsobenie na bunkovej úrovni a vo všetkých štádiách samotného ochorenia. Základom tradičnej čínskej medicíny je individuálny prístup, pochopenie princípu jin a jang a koncepcia piatich elementov.

Čínska filozofia absolútnej prepojenosti energie, a tým i hmoty, jednotného vesmíru, zahŕňajúc holistický (celostný) prístup k telu fyzickému, emocionálnemu, mentálnemu a duchovnému.

Leave a Comment

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *